Båtførerbeviset

Båtførerbeviset er et bevis som lar deg føre norske fritidsbåter med opptil 15 meters lengde (49,21 fot), innenfor Norges grenser.

Hvem må ha båtførerbevis

Alle personer som er født 1.1.1980 eller senere og som skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde. Dersom du skal føre båt i utlandet, anbefaler vi alle, uavhengig av alder, å ha båtførerbevis, da mange land krever internasjonalt båtførerbevis (ICC) der standard båtførerbevis er en del av kravet.

Hvem trenger ikke båtførerbevis i Norge

Personer født før 1980 er fritatt fra kravet om båtførerbevis. De kan føre båter opptil 15 meter uten å måtte vise til et kvalifikasjonsbevis. Vi anbefaler likevel alle å ta båtførerprøven for å øke kunnskapen knyttet til navigering, sjømerker og godt sjømannskap.

Hvilke aldersgrenser gjelder for å føre fritidsbåter i Norge

Hvis du er under 16 år, kan du føre følgende fritidsbåter:

  • Lengde opptil 8 meter (26,25 fot)
  • Maks 10 hestekrefter (7,5 kw)
  • Maks hastighet 10 knop (18,5 km/t)

Fra du er fylt 16 år kan du føre følgende fritidsbåter uten båtførerbevis:

  • Lengde opptil 8 meter (26,25 fot)
  • Maks 25 hestekrefter (19 kw)

Du kan avlegge båtførerprøven fra fylte 14 år, men du får ikke utstedt båtførerbevis før du er 16 år. Med båtførerbevis kan du føre fritidsbåter opptil 15 meter (49,21 fot) uten ytterligere begrensninger.