Sjøvettregler

  • Tenk sikkerhet Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen. Bruk eksempelvis app Cmap og RS safe trx.
  • Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  • Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.
  • Følg sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  • Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr til alle om bord i båter som er under 8 meters lengde.
  • Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
  • Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

 

Sjøreisregler

1. Vikeregler for motorbåter

1.1. Hold styrbord for møtende båt : Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord (høyre). Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.

1.2. Vik for båter fra styrbord : Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra babord vike for den som kommer fra styrbord.

1.3. Motorbåt viker for seilbåt : Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.

2. Andre vikeregler

2.1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet: En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.

2.2. Hold god avstand til nyttetrafikk: Fritidsbåter skal alltid holde av veien for større fartøyer og nyttetrafikk.

2.3. Hold til styrbord i trange led : En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp. En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.

2.4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt : Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere. Følg flagg og/ eller lanterneføring.